Müsabiqədə səs qazanmağımıza kömək edən işinə görə İlyaya çox sağ olun. Bütün suallara vicdanla cavab verir, yaxşı. Mən onunla işləməyə davam edəcəyəm!