İlya, təşəkkür edirəm, hər şey aydındır!

Vaxtında səsvermə, öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, keyfiyyət səviyyəsində.

Qalib qız xoşbəxtlik üçün tullanır 🙂