İlya, görülən iş üçün çox sağ olun, hər şey dürüst, operativ idi. Çox sağ ol!