Mən iki dəfə xidmətdən istifadə etmişəm və iki dəfə də razı qalmışam.
Fərdi yanaşma və həmişə müştəri ilə görüşə getmək!!
Mən məsləhət görürəm!