Hər şey işləyir! Pul köçürürsən və səslər ərizəyə uyğun gedir! Tövsiyə edin!