Fırıldaqçı deyil, həqiqətən!
Admin tez və yumorla cavab verir)
Tövsiyə edirəm👍