İlya ilə SMS təsdiqi ilə telefon səsverməsi üzərində işləmişdir. Stollarda BBS üçün 2400 modemli ZX Spectrums olan vaxtdan internetdə olduğumu nəzərə alsaq, əminliklə deyə bilərəm ki, bu, ünsiyyət, prosesi başa düşmək, keyfiyyət və sürət baxımından ən yaxşı xidmətdir. Sadəcə bir bomba.
Əgər başqası burada və ya başqa yerdə axtarış aparmağın lazım olduğunu düşünürsə, rahatlıqla işə başlaya bilərsiniz.
Dostum prosesə o qədər hopmuşdu ki, bir gün mənimlə narahat oldu, yatmadı, rəqabəti məğlub etmək üçün variantlar axtardı. Ümumiyyətlə, 100 baldan 150 bal verirəm.
Səbətdə baxışın təmizliyini iş nümunəsi ilə təsdiqləməyə həmişə hazıram.