Moc děkuji za práci a hlavně za efektivitu a pozornost. Hlasy a komentáře dorazily včas a podle předem schváleného harmonogramu. Doporučit všem!