Շնորհակալություն կատարած աշխատանքի համար, բոլոր պայմաններն ու պայմանավորվածությունները կատարվեցին։