Հիանալի աշխատանք կատարեց մի քանի նախագծերում: Քաղաքավարի, քաղաքավարի, ես խորհուրդ եմ տալիս որպես գերազանց մասնագետ: