Հուսալի կատարող. Վերջին օրը մինչև գիշերվա ժամը 2-ը նստեց ինձ հետ, վերահսկեց ընթացքը։