Yapılan iş için teşekkür ederiz, tüm şartlar ve anlaşmalar yerine getirildi!