Ilya Molotok) U o'z ishini biladi.
U kelishilgan byudjetlar doirasida hamma narsani zudlik bilan, jamblarsiz qildi. "Yo'llash" bilan bog'liq muammolar yo'q edi.